Medewerkers blij, klanten blij, u blij, daar gaat het toch om.

Met management en medewerkers zal ik goed helder maken waar jullie organisatie eigenlijk voor staat, hoe er nu gewerkt wordt en hoe dat beter kan. Ik heb het over missie, procesketens en ICT. Het gaat mij erom jullie missie helder te krijgen voor iedereen. En om jullie processen en ICT zodanig te verbeteren dat jullie missie ook werkelijk gerealiseerd wordt.

Dat geeft mij voldoening omdat jullie daarmee meer voldoening halen uit wat je doet. Omdat ik jullie, medewerkers en uzelf, dichter bij elkaar breng. Jullie daardoor succesvoller worden in wat jullie nastreven.

Jullie blij, jullie klanten blij: dat is waarom ik deze belofte doe aan mijn klanten, aan jullie dus.