Passende ICT


 

Goed ondersteunende IT kan alleen bereikt worden als de IT aspecten volledig geïntegreerd De THOVIC belofte - it alignment

worden meegenomen in procesanalyse en procesverbetering. Verantwoordelijkheid voor IT in het business proces hoort thuis bij het lijnmanagement, IT is immers een ondersteunende dienst. Ik begeleid bij:

  • de goede organisatorische inrichting en uitvoering,
  • toepassing van technieken die voor zowel business als IT goed werken,
  • goede requirements specificatie,
  • begeleiding tijdens ontwerp, realisatie en implementatie van IT oplossingen,
  • goede business – IT alignment.

 

Laten we een afspraak maken